Coronavirus en de manege

| Informatie voor pensionklanten |

Ontwikkelingen en nieuws rondom Covid-19 houden wij goed in de gaten. De aanbevelingen van het RIVM aan onze overheid, maar ook aanwijzingen vanuit de FNRS/KNHS volgen wij op. Via deze pagina informeren wij jou over de laatste stand van zaken.

Algemene richtlijnen voor ruiters en bezoekers vanaf 1 juli:

 • houd je aan de hygiëneregels van de Rijksoverheid;
 • bij klachten of bij klachten binnen het huishouden: blijf thuis! (koorts, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging en benauwdheid) en laat u testen;
 • was vaak je handen;
 • hoest en nies in je elleboog;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • kinderen tot 18 jaar houden 1,5 meter afstand t.o.v. volwassenen;
 • 1 bezoeker per les-/pensionklant toegestaan;
 • broertjes/zusjes zijn niet toegestaan;
 • bezoeker mag zich niet in de stallen, zadelkamer of poetsplaatsen bevinden;
 • zowel ruiters als ouders/begeleiders houden zich aan de looprichting die is aangegeven;
 • manegeruiters dragen altijd ruiterhandschoentjes vanaf het moment dat ze het terrein op komen;
 • volgens de regels van de overheid, de KNHS en de FNRS mogen ouders niet langs de rijbaan staan (dit geldt zowel voor binnen als buiten);
 • ruiters nemen zo min mogelijk spullen mee. Spullen worden achtergelaten bij de kapstok (niet in de stallen);
 • om fysiek contact zo veel mogelijk te beperken houden wij ons aan de 1.5m tussenafstand. Dit houdt in dat we het zelfstandig opstijgen stimuleren en helpen daar waar het echt nodig is. Hierdoor kan het zijn dat het opstarten van de les langer kan duren;
 • houd gangpaden vrij. Dit geldt ook voor de trap;
 • bezoekers dienen tijdens hun verblijf op het terrein in de kantine of op een van de aanwezige buitenzitjes te verbijlven. Wachten op het parkeerterrein is nog steeds toegestaan;
 • Heb je les? Kom niet eerder dan 20 minuten voor het rijden aan op de manege.

Voor de kantine binnen geldt:

 • De kantine is geopend en dient als kijkruimte voor bezoekers van lesklanten.
 • De bar is nog niet open.
 • In de kantine kan gebruik worden gemaakt van de automaat voor dranken en snacks en
  koffieautomaat. Houd hierbij 1,5 meter afstand.
 • 1 bezoeker per lesklant, mag plaatsnemen in de kantine.
 • Kijk je vanuit de kantine naar de les, dan moet je een zitplaats hebben.
 • Voordat bezoeker plaats neemt aan tafel, maakt deze zèlf de tafel schoon met aanwezige schoonmaakdoekjes.
 • Stoelen en/of tafels mogen niet verplaatst worden.
 • Er mogen max. 2 personen aan één tafel en die hoeven niet uit één huishouden te komen.
 • Geen zitplaats? Dan is de kantine vol! Dan wacht je op de overige plaatsen buiten.
 • Volg bij het betreden en verlaten van de kantine de juiste looprichting. Zie pijlen op de grond en bewegwijzering.

Voor het terras buiten geldt:

 • Op het terras moet je een zitplaats hebben.
 • Stoelen en/of tafels mogen niet verplaatst worden.
 • Volg bij het betreden en verlaten van het terras de juiste looprichting. Zie pijlen op de grond en bewegwijzering.

Denk aan de gedrags- en hygiënemaatregelen die voor iedereen gelden:

 • Vermijd drukte;
 • Was je handen vaak met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes of 1 paardlengte) afstand van elkaar;
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis;
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis.

Heb je vragen?

Mail deze naar info@liethorp.nl. Wij komen hier dan zo snel mogelijk bij jou op terug.

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 19 augustus 2020